نصب و پشتیبانی فنی


در این صفحه شما میتوانید از خدمات نصب و پشتیبانی فنی مجموعه پرسپولیس فراز استفاده کنید. 

به این صورت که در ابتدا نوع پشتیبانی مورد نیاز خود را در فرم مشخص کرده و سپس با تکمیل فرم بلافاصله با پشتیبانان مجموعه ارتباط برقرار کنید.

تماس با ما:

(پشتیبانی) 22361003-021

(پشتیبانی) 22091006-021

(مدیرفنی) 09122705700


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی کارفرما را بنویسید. نام و نام خانوادگی کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس دقیق پروژه را بنویسید. آدرس دقیق پروژه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
توضیحات(در صورت نیاز،پشتیبانی مورد نظر خود را بصورت مختصر در این فرم شرح دهید)* را بنویسید. توضیحات(در صورت نیاز،پشتیبانی مورد نظر خود را بصورت مختصر در این فرم شرح دهید)* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات(در صورت نیاز،پشتیبانی مورد نظر خود را بصورت مختصر در این فرم شرح دهید)* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...