آسانسور های هیدرولیکی


اگر شما برای آسانسور پروژه خود نیاز به مشاوره،طراحی و استعلام قیمت یا پیش فاکتور دارید میتوانید با پر کردن فرم زیر به راحتی به مقصود خود رسیده و در این موارد با مجموعه ارتباط گرفته و از پشتیبانی های ما بصورت رایگان استفاده کنید.


  • {{value}}
عنوان پروژه را بنویسید. عنوان پروژه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی کارفرما را بنویسید. نام و نام خانوادگی کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی پروژه را بنویسید. آدرس پستی پروژه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
تعداد آسانسور (چنددستگاه) را بنویسید. تعداد آسانسور (چنددستگاه) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
وزن کابین+متعلقات(kg) را بنویسید. وزن کابین+متعلقات(kg) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تعداد طبقات را بنویسید. تعداد طبقات را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طول مسیر حرکت کابین (بدون در نظرگرفتن ارتفاع طبقه آخر) را بنویسید. طول مسیر حرکت کابین (بدون در نظرگرفتن ارتفاع طبقه آخر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تعداد کاراسلینگ(دستگاه) را بنویسید. تعداد کاراسلینگ(دستگاه) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ظرفیت مفید کابین(kg) را بنویسید. ظرفیت مفید کابین(kg) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وزن کابین+متعلقات(kg) را بنویسید. وزن کابین+متعلقات(kg) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ابعاد چاهک(سانتی متر) را بنویسید. ابعاد چاهک(سانتی متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عمق چاهک(pit)(سانتی متر) را بنویسید. عمق چاهک(pit)(سانتی متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ارتفاع کف تا کف طبقات(سانتی متر) را بنویسید. ارتفاع کف تا کف طبقات(سانتی متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ارتفاع اورهد(OverHead)(سانتی متر) را بنویسید. ارتفاع اورهد(OverHead)(سانتی متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طول مسیر حرکت کابین(Travel)(سانتی متر) را بنویسید. طول مسیر حرکت کابین(Travel)(سانتی متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
متن تک خطی را بنویسید. متن تک خطی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
ابعاد کابین(ارتفاع،عمق،عرض) را بنویسید. ابعاد کابین(ارتفاع،عمق،عرض) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
محل بارگذاری فایل نقشه پروژه(در صورت تمایل برای بررسی هر چه بهتر پروژه شما توسط کارشناسان مجموعه میتوانید نقشه پروژه خود را در این محل بارگذاری کنید)* را انتخاب کنید.
توضیحات(در صورت وجود شرایط خاص در پروژه ذکر شود)* را بنویسید. توضیحات(در صورت وجود شرایط خاص در پروژه ذکر شود)* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...